SQL SERVER

Category Tối Ưu Hiệu Suất SQL Server

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 3) – Wait statistics

Nếu Waiting Tasks thể hiện số lượng processes đang chờ tài nguyên và bảng Processes hữu ích trong việc chỉ ra các session block nhau (cũng là một dạng chờ tài nguyên) thì bảng Resource Waits lại cho ta biết… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 2) – Blocking

Sau khi bạn nắm được tình trạng hiện tại của SQL Server, có thể nó đang có lượng request nhiều hơn bình thường hoặc database I/O tăng cao bất thường, hoặc cũng có thể số lượng process trong biểu đồ… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 1)

Để biết được SQL Server đang làm gì sẽ là một thách thức không hề nhẹ, đặc biệt nếu bạn không phải là quản trị viên cơ sở dữ liệu. Bên cạnh việc xác định những câu truy vấn nào… Continue Reading →

Cấu tạo database trong SQL Server

SQL database trong SQL Server Dưới góc nhìn của SSMS thì database có hình dạng như thế này Nếu bạn click chuột phải view properties và chọn page File thì đằng sau cái icon đó là tập hợp các files… Continue Reading →

Hành trình đếm sao – 7. Điều khiển execution plan như ý?

Một khi đã hiểu cách SQL Server thực thi một câu truy vấn như thế nào cũng là lúc trong đầu bạn xuất hiện những ý tưởng như thay thế execution plan operator này bằng cái khác, đảo lộn thứ… Continue Reading →

Hành trình đếm sao – 6. Execution plan là gì và đọc hiểu như thế nào?

SQL Server execution plan là gì? Chúng ta đã biết thứ tự thực hiện câu truy vấn ở mức luận lý, vậy còn ở mức vật lý thì sao? Thứ tự các bước xử lý data của một câu truy… Continue Reading →

Hành trình đếm sao – 5. SQL Server đang làm gì?

Công việc quản trị SQL Server mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm về thời gian, những khi hệ thống chạy trơn tru chúng ta tha hồ rê chuột dạo quanh blog của các chuyên gia về lĩnh vực… Continue Reading →

Hành trình đếm sao – 3. Thứ tự thực hiện các mệnh đề của câu lệnh SELECT trong SQL Server

Một câu lệnh SELECT trong SQL Server thường thấy có hình dáng như sauSELECT DISTINCT <TOP> <danh sách các cột>FROM <tên bảng 1> <kiểu join> JOIN <tên bảng 2> ON <các điều kiện join>WHERE <các điều kiện where>GROUP BY <danh… Continue Reading →

Newer posts »

© 2021 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑