Công việc hằng ngày của quản trị viên cơ sở dữ liệu (SQL SERVER DBA)

Nếu như bạn thắc mắc về công việc hằng ngày của một quản trị viên (database administrator - DBA) là những gì, hoặc sắp tới bạn được giao nhiệm vụ…

Continue ReadingCông việc hằng ngày của quản trị viên cơ sở dữ liệu (SQL SERVER DBA)