SQL SERVER

Category Tối Ưu Hiệu Suất SQL Server

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 5)

Hôm nay chúng ta cùng tiềm hiểu một số loại wait type phổ biến của disk I/O và lock. Đó là các wait type PAGEIOLATCH_[XX], WRITELOG và liên quan đến lock có dạng LCK_M_[XX]. PAGEIOLATCH_[XX] Dữ liệu trong sql server… Continue Reading →

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 2)

Có thể nói hiệu năng SQL Server được phản ánh bởi trạng thái của thread khi chúng đang thực hiện request. Nếu bạn chưa biết có những trạng thái nào hãy tìm hiểu lại ở bài viết trước, chúng sẽ… Continue Reading →

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 1)

Sử dụng wait statistics sẽ giúp quản trị viên dễ dàng hơn trong việc theo dõi và phân tích hiệu năng SQL Server. Mỗi khi thực thi một request bất kì, SQL Server đều ghi lại các dấu hiệu thể… Continue Reading →

So sánh câu lệnh DELETE với TRUNCATE

Cả hai câu lệnh DELETE với TRUNCATE đều mang lại kết quả là xóa data của một bảng, tuy nhiên nếu đào sâu vào kết quả chúng lại có rất nhiều điểm khác nhau. DML và DDL TRUNCATE là câu… Continue Reading →

Đố vui SQL 1: Sử dụng transaction để tăng hiệu năng câu lệnh insert

Câu đố được post ở group Quản trị CSDL SQL Server, bài viết này nhằm cung cấp câu trả lời kèm demo để thấy sự khác biệt khi sử dụng transaction phù hợp sẽ mang lại hiệu năng cao cho… Continue Reading →

7 cấu hình cài đặt SQL Server để có hiệu năng cao

Bạn đang là quản trị viên với hàng tá SQL Server instances hoặc bạn vừa tiếp quản những instances này từ người khác, hoặc bạn cài mới một instance,…thì 7 cấu hình cài đặt SQL Server phổ biến dưới đây… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 6) – Câu truy vấn đang diễn ra

Tại sao Activity Monitor đã có bảng Processes thể hiện những connection hiện có đến SQL Server lại cần thêm bảng Active Expensive Queries này làm gì? Đúng như tiêu đề bài viết đề cập, chỉ những câu truy vấn… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 5) – Câu truy vấn tốn tài nguyên nhất

Như thế nào là một câu truy vấn tốn tài nguyên? Nếu bạn còn phân vân tài nguyên truy vấn là gì, các tiêu chí đánh giá và cách đo lường khi thực thi một câu truy vấn T-SQL thì… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 4) – Disk I/O latency

Disk I/O latency là một thông số quan trọng cần theo dõi để thấy hiệu năng của I/O subsystem trong một hệ thống. SQL Server cần đọc dữ liệu từ disk lên memory để phục vụ các nhu cầu truy… Continue Reading →

Công việc hằng ngày của quản trị viên cơ sở dữ liệu (SQL SERVER DBA)

Nếu như bạn thắc mắc về công việc hằng ngày của một quản trị viên (database administrator – DBA) là những gì, hoặc sắp tới bạn được giao nhiệm vụ quản trị một hoặc vài máy chủ cơ sở sở… Continue Reading →

« Older posts

© 2021 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑