Có rất nhiều nguồn tài liệu SQL Server trên mạng với tất cả các chủ đề từ cài đặt vận hành, cấu hình cơ bản, cách tổ chức lưu trữ trong SQL Server, backup & restore databases hoặc nói về các giải pháp HA/DR như failover cluster, SQL Server replication, log shipping. Và đặc biệt rất nhiều nguồn nói về tối ưu hiệu suất SQL Server từ cách đánh index, xử lý blocking và deadlock, phân tích execution plan, các kĩ thuật tối ưu truy vấn,… Dưới đây là các kênh mình thường sử dụng để tìm hiểu kiến thức về SQL Server.

1. Microsoft SQL Server Whitepapers

Đây là những bài viết từ các chuyên gia Microsoft viết về từng chủ đề khác nhau cho từng version của SQL Server. Một số bài tuy được viết cho version cũ nhưng những kiến thức này vẫn áp dụng được trên các version mới.

Query Processing Architecture Guide
Optimizing Your Query Plans with the SQL Server 2014 Cardinality Estimator
Plan Caching and Recompilation in SQL Server 2012
Plan Caching in SQL Server 2008
Statistics Used by the Query Optimizer in Microsoft SQL Server 2008
Troubleshooting Performance Problems in SQL Server 2008
Partitioned Table and Index Strategies Using SQL Server 2008
Understanding and Controlling Parallel Query Processing in SQL Server 2008R2
Data Compression: Strategy, Capacity Planning and Best Practices
Analyzing I/O Characteristics and Sizing Storage Systems for SQL Server Database Applications
SQL Server I/O Basics (SQL Server 2000)
SQL Server I/O Basics, Chapter 2 (SQL Server 2005)

2. Blogs

SQLOS, memory, CPU

Slava Oks blog này chuyên viết về các chủ đề liên quan SQLOS, memory.
Ewald Cress blog chuyên sâu về SQLOS, scheduling.
Chris Adkin chuyên gia trị các loại spinlocks.

Query Optimizer, execution plan, và kĩ thuật tối ưu truy vấn

Craig Freedman nói về các chủ đề xử lý & thực thi truy vấn, query plan.
Paul White blog này có những bài viết chuyên sâu về Query Optimizer và tối ưu tru vấn cực kì chất lượng.
SQL Performance blog gồm nhiều tác giả, cái tên nói rõ nội dung của trang.
Hugo Kornelis viết khá chi tiết về cách hoạt động của một số operators phổ biến.
Adam Machanic tác giả của sp_Whoisactive và những kĩ thuật tối ưu truy vấn cao cấp.
Thomas Kejser chuyên gia tối ưu hiệu suất SQL Server cho những hệ thống lớn trên thế giới.

Index, lưu trữ trong SQL Server

Markus Winand cách sử dụng index trong các mệnh đề where, join, order by, group by
Kimberly L. Tripp chiến lược đánh index và tối ưu hiệu suất index
Paul S. Randal tổ chức lưu trữ trong SQL Server, storage engine và nổi tiếng về xử lý hiệu suất SQL Server thông qua wait statistics.

SQL Server Replication

Chris Skorlinski bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức từ blog này.

Và nhiều chủ đề khác nữa

SQLskills hầu hết những thứ bạn tìm đều có thể thấy ở trang này.
Redgate simple-talk nhiều tác giả và những bài viết chất lượng.
SQL Programmability & API Development Team Blog
SQL Server Customer Advisory Team
SQL Server Premier Field Engineer Blog

3. Videos Training

SQLBits là kênh nổi tiếng ở Châu Âu về SQL Server và Data Platform
Channel9 kênh cộng đồng của Microsoft cho các khách hàng.
PASStv, DBAFundamentals, EightKB, GroupBy là những kênh về SQL Severs trên YouTube

tài liệu SQL Server

4. eBooks

Những ebooks miễn phí từ simple-talk là tài liệu hết sức hữu ích trong quá trình học tập và nghiên cứu SQL Server.