SQL SERVER

Category Khắc Phục Sự Cố

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 4)

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu hai loại wait type phổ biến liên quan đến memory và network đó là RESOURCE_SEMAPHORE và ASYNC_NETWORK_IO. RESOURCE_SEMAPHORE Thuộc tính Maximum Server Memory thiết lập lượng memory tối đa SQL Server có… Continue Reading →

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 2)

Có thể nói hiệu năng SQL Server được phản ánh bởi trạng thái của thread khi chúng đang thực hiện request. Nếu bạn chưa biết có những trạng thái nào hãy tìm hiểu lại ở bài viết trước, chúng sẽ… Continue Reading →

SQL Server Dedicated Admin Connection (DAC) dùng làm gì?

Dedicated Admin Connection là gì? Dedicated Admin Connection viết tắt là DAC theo đúng nghĩa đen là kết nối dành riêng cho quản trị viên. Trong một số tình huống khi SQL Server gặp vấn đề nghiêm trọng về hiệu… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 6) – Câu truy vấn đang diễn ra

Tại sao Activity Monitor đã có bảng Processes thể hiện những connection hiện có đến SQL Server lại cần thêm bảng Active Expensive Queries này làm gì? Đúng như tiêu đề bài viết đề cập, chỉ những câu truy vấn… Continue Reading →

Công việc hằng ngày của quản trị viên cơ sở dữ liệu (SQL SERVER DBA)

Nếu như bạn thắc mắc về công việc hằng ngày của một quản trị viên (database administrator – DBA) là những gì, hoặc sắp tới bạn được giao nhiệm vụ quản trị một hoặc vài máy chủ cơ sở sở… Continue Reading →

Sửa đổi thủ tục lưu trữ (stored procedure) trong lúc đang thực thi

lượt view: “Msg 2801, Level 16, State 1, Procedure dbo.sp_alterSP_break_execution, Line 16 [Batch Start Line 0]The definition of object ‘sp_alterSP_break_execution’ has changed since it was compiled.” Đây là một trong những lỗi thỉnh thoảng gặp phải trong quá trình làm… Continue Reading →

© 2021 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑