Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 4)

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu hai loại wait type phổ biến liên quan đến memory và network đó là RESOURCE_SEMAPHORE và ASYNC_NETWORK_IO. RESOURCE_SEMAPHORE Thuộc tính Maximum Server…

Continue ReadingPhân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 4)

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 2)

Có thể nói hiệu năng SQL Server được phản ánh bởi trạng thái của thread khi chúng đang thực hiện request. Nếu bạn chưa biết có những trạng thái nào…

Continue ReadingPhân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 2)

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 6) – Câu truy vấn đang diễn ra

Tại sao Activity Monitor đã có bảng Processes thể hiện những connection hiện có đến SQL Server lại cần thêm bảng Active Expensive Queries này làm gì? Đúng như tiêu…

Continue ReadingTìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 6) – Câu truy vấn đang diễn ra

Công việc hằng ngày của quản trị viên cơ sở dữ liệu (SQL SERVER DBA)

Nếu như bạn thắc mắc về công việc hằng ngày của một quản trị viên (database administrator - DBA) là những gì, hoặc sắp tới bạn được giao nhiệm vụ…

Continue ReadingCông việc hằng ngày của quản trị viên cơ sở dữ liệu (SQL SERVER DBA)

Sửa đổi thủ tục lưu trữ (stored procedure) trong lúc đang thực thi

lượt view: "Msg 2801, Level 16, State 1, Procedure dbo.sp_alterSP_break_execution, Line 16 [Batch Start Line 0]The definition of object 'sp_alterSP_break_execution' has changed since it was compiled." Đây là một trong…

Continue ReadingSửa đổi thủ tục lưu trữ (stored procedure) trong lúc đang thực thi