SQL SERVER

Category Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Công việc hằng ngày của quản trị viên cơ sở dữ liệu (SQL SERVER DBA)

Nếu như bạn thắc mắc về công việc hằng ngày của một quản trị viên (database administrator – DBA) là những gì, hoặc sắp tới bạn được giao nhiệm vụ quản trị một hoặc vài máy chủ cơ sở sở… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 3) – Wait statistics

Nếu Waiting Tasks thể hiện số lượng processes đang chờ tài nguyên và bảng Processes hữu ích trong việc chỉ ra các session block nhau (cũng là một dạng chờ tài nguyên) thì bảng Resource Waits lại cho ta biết… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 2) – Blocking

Sau khi bạn nắm được tình trạng hiện tại của SQL Server, có thể nó đang có lượng request nhiều hơn bình thường hoặc database I/O tăng cao bất thường, hoặc cũng có thể số lượng process trong biểu đồ… Continue Reading →

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 1)

Để biết được SQL Server đang làm gì sẽ là một thách thức không hề nhẹ, đặc biệt nếu bạn không phải là quản trị viên cơ sở dữ liệu. Bên cạnh việc xác định những câu truy vấn nào… Continue Reading →

Cấu tạo database trong SQL Server

SQL database trong SQL Server Dưới góc nhìn của SSMS thì database có hình dạng như thế này Nếu bạn click chuột phải view properties và chọn page File thì đằng sau cái icon đó là tập hợp các files… Continue Reading →

Tìm hiểu các cơ sở dữ liệu hệ thống (system databases)

Những system database mặc định Mặc định sau khi cài đặt SQL Server luôn có 4 cơ sở dữ liệu hệ thống (system databases) đi kèm gồm master, tempdb, model, msdb. Ngoài ra còn có một database khác luôn trong… Continue Reading →

Hành trình đếm sao – 6. Execution plan là gì và đọc hiểu như thế nào?

SQL Server execution plan là gì? Chúng ta đã biết thứ tự thực hiện câu truy vấn ở mức luận lý, vậy còn ở mức vật lý thì sao? Thứ tự các bước xử lý data của một câu truy… Continue Reading →

Hành trình đếm sao – 5. SQL Server đang làm gì?

Công việc quản trị SQL Server mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm về thời gian, những khi hệ thống chạy trơn tru chúng ta tha hồ rê chuột dạo quanh blog của các chuyên gia về lĩnh vực… Continue Reading →

Hành trình đếm sao – 4. Đo lường hiệu suất truy vấn T-SQL

Hiệu suất truy vấn là đề tài cực kỳ thú vị nhưng cũng rất thách thức khi làm việc với các câu lệnh T-SQL. Một câu truy vấn có hiệu suất cao đồng nghĩa với việc kết quả trả về… Continue Reading →

Sửa đổi thủ tục lưu trữ (stored procedure) trong lúc đang thực thi

lượt view: “Msg 2801, Level 16, State 1, Procedure dbo.sp_alterSP_break_execution, Line 16 [Batch Start Line 0]The definition of object ‘sp_alterSP_break_execution’ has changed since it was compiled.” Đây là một trong những lỗi thỉnh thoảng gặp phải trong quá trình làm… Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2021 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑