7 cấu hình cài đặt SQL Server để có hiệu năng cao

Bạn đang là quản trị viên với hàng tá SQL Server instances hoặc bạn vừa tiếp quản những instances này từ người khác, hoặc bạn cài mới một instance,...thì 7…

Continue Reading7 cấu hình cài đặt SQL Server để có hiệu năng cao

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 6) – Câu truy vấn đang diễn ra

Tại sao Activity Monitor đã có bảng Processes thể hiện những connection hiện có đến SQL Server lại cần thêm bảng Active Expensive Queries này làm gì? Đúng như tiêu…

Continue ReadingTìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 6) – Câu truy vấn đang diễn ra

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 5) – Câu truy vấn tốn tài nguyên nhất

Như thế nào là một câu truy vấn tốn tài nguyên? Nếu bạn còn phân vân tài nguyên truy vấn là gì, các tiêu chí đánh giá và cách đo…

Continue ReadingTìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 5) – Câu truy vấn tốn tài nguyên nhất

Tìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 4) – Disk I/O latency

Disk I/O latency là một thông số quan trọng cần theo dõi để thấy hiệu năng của I/O subsystem trong một hệ thống. SQL Server cần đọc dữ liệu từ…

Continue ReadingTìm hiểu SQL Server Activity Monitor (phần 4) – Disk I/O latency