Tôi tên Lưu Hoàng Lộc, với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với SQL Server nên muốn chia sẻ kiến thức của mình…..

Nếu bạn đang cần làm quen với SQL thì hãy đọc loạt bài viết này “làm quen với T-SQL list”

Bạn là SQL developer hoặc data analyst và đang muốn tìm cách để những câu truy vấn SQL của mình chạy nhanh hơn thì hãy đọc qua loạt bài tìm hiểu performance của sql server “hành trình đếm sao list”

Bạn được giao quản trị SQL Server mà không biết từ đâu, hãy đọc loạt bài làm quen với SQL Server “bắt đầu với SQL Server”

Bạn đang quản trị SQL Server và bạn cần biết SQL Server của mình đang như thế nào? performance có ổn không, có gặp bottleneck gì không thì hãy đọc loạt bài “Activity Monitor”.

kenh youtube của mình abcdef