Lưu Hoàng Lộc, 10+ năm kinh nghiệm với SQL Server. Công việc hằng ngày của tôi là gõ SQL và sao lưu dữ liệu. Đang phấn đấu để trở thành tay gõ chuyên nghiệp, viết ra những câu lệnh SQL chạy ngày càng nhanh và hiệu quả hơn, cũng như bảo vệ dữ liệu an toàn hơn.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/quantricsdlsqlserver