SQL SERVER

Day Tháng Chín 5, 2021

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 4)

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu hai loại wait type phổ biến liên quan đến memory và network đó là RESOURCE_SEMAPHORE và ASYNC_NETWORK_IO. RESOURCE_SEMAPHORE Thuộc tính Maximum Server Memory thiết lập lượng memory tối đa SQL Server có… Continue Reading →

© 2021 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑