SQL SERVER

Day Tháng Chín 2, 2021

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 3)

Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những loại wait type liên quan đến tài nguyên CPU. Chúng ta có thể dễ dàng kết luận CPU đang là điểm nghẽn của SQL Server nếu thấy giá trị Processor… Continue Reading →

© 2021 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑