SQL SERVER

Month Tháng Tám 2021

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 2)

Có thể nói hiệu năng SQL Server được phản ánh bởi trạng thái của thread khi chúng đang thực hiện request. Nếu bạn chưa biết có những trạng thái nào hãy tìm hiểu lại ở bài viết trước, chúng sẽ… Continue Reading →

Phân tích hiệu năng SQL Server với Wait Statistics (phần 1)

Sử dụng wait statistics sẽ giúp quản trị viên dễ dàng hơn trong việc theo dõi và phân tích hiệu năng SQL Server. Mỗi khi thực thi một request bất kì, SQL Server đều ghi lại các dấu hiệu thể… Continue Reading →

© 2021 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑